Informacja dotycząca pozyskanych funduszy Unijnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. mająca na celu "Rozwój przedsiębiorczości poprzez podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy AUTO-SERVICE "KORPOWSCY" i utworzenie nowych miejsc pracy"
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie/zakresach: "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.